woonprojectheemstede.nl

Organisatie

Organisatievorm Stichting Woonproject Heemstede

 

Contact: woonprojectheemstede@gmail.com

 

Het bestuur bestaat uit drie leden, te weten: 

Diederik van den Biggelaar, voorzitter

Mariëtte Klay, secretaris

Jan Kuster, penningmeester

 

De Stichting is een initiatief van ouders. Wij willen betrokkenheid en sturingsinvloed in verdere ontwikkeling behouden, met als doel dat het wooncomplex in Heemstede behouden blijft voor de doelgroep, en dat ook de zorg in de toekomst op een goede manier georganiseerd blijft.

 

De Stichting Woonproject Heemstede is in januari 2012 opgericht.

RSIN 851334866 KvK 54514487

Het stichtingsbestuur fungeert als afvaardiging van de oudergroep. 

 

De zorgverlener is de SIG.

De appartementen en de gemeenschappelijke ruimte worden gehuurd van Pré Wonen.